KỸ THUẬT SẢN XUẤT PCBA CHUYÊN SÂU THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

Đăng ký

MỤC TIÊU MÔN HỌC

Lắp ráp mạch điện tử trên dây chuyền sản xuất công nghiệp.
Chi tiết các công đoạn thiết kế, lắp ráp mạch điện tử.
Các quy định, tiêu chuẩn quốc tế trong sản xuất mạch điện tử..
Kỹ năng:
– Nắm vững kiến thức về linh kiện và nguyên vật liệu sản xuất PCBA.
– Lập trình, vận hành thành thạo dây chuyền SMT.

– Thành thạo kỹ thuật Through holes.

Nắm vững, vận dụng tốt các quy chuẩn quốc tế trong ngành sản xuất PCBA.

– Thái độ, chuyên cần: Tham gia lớp đầy đủ và chuẩn bị cho giờ lên lớp theo yêu cầu của giáo viên.

VAI TRÒ MÔN HỌC

– Giới thiệu vai trò của PCBA trong cuộc sống của con người
– Nhận dạng, kiểm tra linh kiện và các nguyên vật liệu sản xuất.
– Quy trình sản xuất PCBA và các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế.
– Kỹ thuật Though holes – Kỹ thuật SMT (Surface Mount Technology)
– Xử lý sự cố kỹ thuật trong quá trình sản xuất

ĐÀO TẠO CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN IPC

Đăng ký

MỤC TIÊU MÔN HỌC

IPC (Institute for Printed Circuits) là một hệ thống tiêu chuẩn quốc tế được sử dụng trong ngành điện tử để đảm bảo chất lượng các sản phẩm điện tử. IPC được phát triển bởi Viện mạch in (IPC) và áp dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp này. (Xem thêm)

VAI TRÒ MÔN HỌC

– Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp…
– Nhân viên, Quản lý tại các công ty điện tử:
Quản lý Sản xuất
Quản lý Kỹ thuật
Quản lý Chất lượng