day-nghe-dien-tu

SUN EDUCATION

ĐÀO TẠO THIẾT KẾ VI MẠCH

Đào tạo các kiến thức, kỹ năng thiết kế vi mạch theo yêu cầu thực tế của doanh nghiệp. Bao gồm các module RTL Design (Logic Design), Design Verification (DV), Logic Synthesis (LS), Design For Test (DFT), Physical Design (PD), Static Timing Analysis (STA), …

Đăng ký

TƯ LIỆU HÌNH ẢNH THỰC TẾ ĐÀO TẠO THIẾT KẾ VI MẠCH

Chương Trình Đào Tạo Thiết Kế Vi Mạch

Chương Trình

Mục tiêu môn học

Tóm tắt nội dung môn học

Place & Route Sơ Cấp

Kiến thức: Thiết kế vi mạch điện tử. Chi tiết các công đoạn thiết kế vật lý vi mạch điện tử.

+ Kỹ năng: Thực hiện thiết kế vật lý vi mạch điện tử ở cấp độ thiết kế block. Bao gồm các kỹ năng: Import, Floorplan, Placement, Clock Tree CTS, Routing.

+ Thái độ, chuyên cần: Tham gia lớp đầy đủ và chuẩn bị cho giờ lên lớp theo yêu cầu của giáo viên.

 

Giới thiệu vai trò của IC trong cuộc sống của con người

+ Ôn tập lại các kiến thức cơ bản về kỹ thuật số và kỹ thuật điện

+ Giới thiệu sơ lược quy trình để tạo ra 1 IC

+ Trình bày quá trình thiết kế 1 block từ khi nhận dữ liệu đầu vào đến khi kết thúc thiết kế.

 

Nội dung chi tiết môn học

Chương 1: Tổng quát quá trình tạo ra IC

Chương 2: ICC2 EDA TOOL

Chương 3: Place & Route Design Flow

Hình thức tổ chức dạy học:

Trực tiếp: Có

Trực tuyến: Không

Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học:

Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

Kiểm tra – đánh giá định kì

– Mục đích: Nhằm hỗ trợ thúc đẩy việc học tập thường xuyên của sinh viên, đồng thời qua đó có được những thông tin phản hồi giúp giáo viên, học viên điều chỉnh cách dạy, cách học, thay đổi phương pháp dạy, học cho phù hợp.

– Các kỹ thuật đánh giá: Đọc phần tài liệu đã hướng dẫn theo từng phần; Đặt câu hỏi và trả lời giữa các học viên sau khi kết thúc mỗi phần.

Bao gồm các phần sau (trọng số của từng phần do giáo viên đề xuất, chủ nhiệm bộ môn thông qua)

Liên Hệ Hỗ Trợ

222 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

037 671 4688

info@suneducation.com.vn

https://facebook.com/suneducation.vn

https://zalo.me/0913146336