THIẾT KẾ SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ

THIẾT KẾ SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ

Chương Trình Đào Tạo (IETC)

THIẾT KẾ SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ

Đào tạo kỹ sư thiết kế vi mạch chất lượng cao, đủ điều kiện tham gia vào chuỗi cung ứng vi mạch quốc tế. Đào tạo chuyên môn cho giảng viên đủ khả năng giảng dạy các môn thiết kế vi mạch tại các trường đại học và cao đẳng.

Đăng ký

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THIẾT KẾ SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ

Chương Trình Mục tiêu môn học Đối Tượng Sinh Viên

Thiết kế sơ đồ nguyên lý (Schematic)

Mã môn học: SUNEDU-D-01.01
Yêu cầu thực hiện các nội dung thiết kế liên quan đến sơ đồ nguyên lý trong sản xuất sản phẩm điện tử
Số giờ đào tạo: 48 giờ (8 tuần, mỗi tuần 2 buổi, 3 buổi / tuần)

Kiến thức: Cung cấp cho học viên môi trường luyện tập các kỹ năng thiết kế bán dẫn điện tử cơ bản để có thể tham gia thực hiện các dự án sản xuất điện tử một cách hiệu quả.
§ Kỹ năng: Kỹ năng thiết kế sơ đồ nguyên lý của các sản phẩm điện tử

– Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Điện, Điện tử,
– Nhân viên, Quản lý… tại các công ty điện tử, có kinh nghiệm 2 năm trở lên:

  • Quản lý Kỹ thuật
  • Quản lý R&D

Thiết kế bo mạch điện tử (PCB)

Mã môn học: SUNEDU-D-01.02
Yêu cầu thực hiện các nội dung thiết kế liên quan đến nguyên lý cơ bản PCB trong sản xuất sản phẩm điện tử
Số giờ đào tạo: 48 giờ (8 tuần, mỗi tuần 2 buổi, 3 buổi / tuần)

Kiến thức: Cung cấp cho học viên kiến thức và môi trường luyện tập các thiết kế mạch điện tử (PCB) cơ bản để có thể tham gia thực hiện các dự án sản xuất điện tử một cách hiệu quả.
§ Kỹ năng: Thiết kế mạch điện tử (PCB) của các sản phẩm điện tử ở cấp độ cơ bản.

– Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Điện, Điện tử,
– Nhân viên, Quản lý… tại các công ty điện tử, có kinh nghiệm 2 năm trở lên:

  • Quản lý Kỹ thuật
  • Quản lý R&D

Thiết kế cơ khí cho sản phẩm điện tử

Mã môn học: SUNEDU-D-01.03
Yêu cầu thực hiện các nội dung thiết kế cơ khí liên quan đến nguyên lý cơ bản trong cơ khí sản xuất sản phẩm điện tử
Số giờ đào tạo: 36 giờ (6 Tuần, mỗi tuần 2 buổi, 3 giờ/buổi)

Kiến thức: Cung cấp cho học viên môi trường luyện tập các kỹ năng thiết kế cơ khí điện tử cơ bản để có thể tham gia thực hiện các dự án sản xuất điện tử một cách hiệu quả.
§ Kỹ năng: Hiểu biết nguyên lý cơ bản và kỹ năng thiết kế cơ khí của các sản phẩm điện tử.

– Sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Điện, Điện tử,
– Nhân viên, Quản lý… tại các công ty điện tử, có kinh nghiệm 2 năm trở lên:

  • Quản lý Kỹ thuật
  • Quản lý R&D

Liên Hệ Hỗ Trợ

222 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

037 671 4688

info@suneducation.com.vn

https://facebook.com/suneducation.vn

https://zalo.me/0913146336