PHYSICAL DESIGN

Physical design là quá trình chuyển đổi một mạch logic từ mô tả trừu tượng thành một thiết kế cụ thể có thể được sản xuất. Trong quá trình này, các yếu tố vật lý như kích thước, định vị các thành phần, và kết nối giữa chúng được xác định để đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy của mạch điện tử.

– PLACE & ROUTE

Kiến thức: Thiết kế vi mạch điện tử. Chi tiết các công đoạn thiết kế vật lý vi mạch điện tử. (Xem thêm)

– DFT DESIGN

Kiến thức: Tổng quan quá trình thiết kế và sản xuất vi mạch, tầm quan trong của việc kiểm tra vi mạch trong quá trình sản xuất (Xem thêm)

– CELL DESIGN

ĐANG CẬP NHẬT…

LOGIC DESIGN

Logic design là một phần quan trọng trong ngành thiết kế vi mạch, đóng vai trò quyết định trong việc xác định cấu trúc và hoạt động của các vi mạch điện tử. Nó tập trung vào việc phát triển các mạch logic kỹ thuật số để thực hiện các chức năng logic phức tạp.

– RTL DESIGN

ĐANG CẬP NHẬT…

– RTL VERIFICATION

ĐANG CẬP NHẬT…

– DESIGN SYNTHESIGN

ĐANG CẬP NHẬT…

SIGNOFF VERIFICATION

Signoff verification là quá trình kiểm tra và xác nhận cuối cùng trước khi sản phẩm đi vào sản xuất. Nó đảm bảo rằng thiết kế vi mạch đáp ứng được tất cả các yêu cầu về hiệu suất, độ tin cậy, và tiêu thụ năng lượng.

– STATIC TIMING ANALYSIS

ĐANG CẬP NHẬT…

– PHYSICAL VERIFICATION

ĐANG CẬP NHẬT…

– POWER INTEGRFITY FV & VCLP

ĐANG CẬP NHẬT…